Door T&A Survey is in opdracht van Vitens N.V. een gecombineerd detectie en benaderingsonderzoek uitgevoerd. Vitens N.V. legt een nieuwe drinkwaterleiding aan vanaf Epe via Apeldoorn naar Zutphen. Tijdens de werkzaamheden in de gemeente Voorst, heeft T&A een bijzondere vondst gedaan: Er werden twee clusterbommen vlak bij elkaar aangetroffen.

Tijdens een opsporingsproject voor het verleggen van een leiding hebben de OCE-deskundigen van T&A in het tracé een granaat aangetroffen. De granaat kon niet geïdentificeerd worden en daarmee ook niet verplaatst. Aangezien het een leiding met hoge prioriteit betrof, werd de hulp van de EOD ingeroepen. Omdat ook de EOD de vondst niet kon identificeren, is de granaat ter plekke tot ontploffing gebracht. 

T&A voert veelvuldig en onder moeilijke omstandigheden specialistisch explosievenonderzoek uit op het land, in de binnenwateren, maar ook in havengebieden en op zee. Bij onderzoek op het water wordt gebruik gemaakt van geavanceerde meettechnieken die worden ingezet vanaf een surveyboot.


De TISA® 2D Boorgatradar is alweer ruim een jaar op de markt en nu wereldwijd vertegenwoordigd en ingezet bij verschillende projecten in binnen- en buitenland. Maar ook de ontwikkeling van de TISA 3D Boorgatradar ligt niet stil: T&A heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het bestaande 3D boorgat radar systeem en een groot aantal verbeterpunten opgesteld. Op basis van de resultaten daarvan is besloten een nieuwe 3D boorgat radar te bouwen.

Explosievendeskundigen en archeologen komen elkaar steeds vaker tegen in het veld. Enerzijds omdat het besef gegroeid is dat we ook resten van de Tweede Wereldoorlog tot ons erfgoed moeten rekenen. Anderzijds omdat tijdens de werkvoorbereiding van archeologisch veldwerk steeds vaker ook naar de veiligheidsaspecten wordt gekeken, die verband houden met de mogelijke aanwezigheid van explosieven. Daarom heeft T&A de aanwezige specialismen op het gebied van bodemonderzoek in 2013 uitgebreid met KNA-archeoloog David Sam.

T&A Survey heeft voor het eerst een stand om haar offshore diensten te presenteren. Bij projecten in of op de waterbodem bestaat het gevaar op het aantreffen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Daarom moet in verdachte gebieden eerst een offshore explosieven onderzoek plaatsvinden.  


Onlangs heeft T&A een interessant project uitgevoerd in voormalige loopgraven langs de IJssel. Deze loopgraven waren zichtbaar op luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog en in het historisch vooronderzoek was vastgesteld dat ze verdacht waren op gedumpte Duitse munitie. De aanleiding van de opsporing was om een archeologisch onderzoek naar de aanwezigheid van een oude huisterp veilig en zonder vernietiging van archeologische waarden te laten verlopen.

T&A heeft onlangs voor verschillende opdrachtgevers metingen op diep water uitgevoerd. Het uitvoeren van metingen op diep water is niet nieuw. Doorgaans wordt hierbij gebruik gemaakt van een zogenaamde “Fish”  of AUV en wordt er gezocht wordt naar grote objecten als vliegtuig-  en scheepswrakken.  De detectie van relatief kleine objecten, zoals vliegtuigbommen, is een grotere uitdaging. Om hiervoor een goede data analyse uit te kunnen voeren is een nauwkeurige GPS positionering noodzakelijk.

Tijdens het ontgraven van een naoorlogs ingegraven gasleidingen tracé in Ossendrecht heeft T&A een tweetal mortiergranaten en een kist klein kaliber munitie aangetroffen. Nadat de werkzaamheden gestopt waren werd T&A gevraagd de verdere ontgravingswerkzaamheden te begeleiden en waar nodig detectie- en benaderingswerkzaamheden uit te voeren.

TISA® 2D: Localisering van funderingspalen onder een keldervloer

Tijdens OCE benaderingswerkzaamheden te Breda, deed T&A’s Archeoloog David Sam een verrassende bijvangst: een massief ijzeren kanonskogel met een diameter van 14,5 centimeter.

T&A Survey is vrijwel dagelijks op pad met meerdere teams om ergens in Nederland de ondergrond in kaart te brengen. Vaak is dit om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (WOII) op te sporen, maar regelmatig ook voor het detecteren van milieukundige verontreiniging, archeologische objecten, ondergrondse obstakels, kabels en leidingen en de opbouw van wegen. Johan Barnhoorn, senior OCE-deskundige bij T&A, blikt terug op interessante vondsten in de afgelopen periode.

Al bijna 20 jaar voert T&A geofysisch onderzoek uit op de Nederlandse wegen. Onlangs heeft T&A een onderzoek uitgevoerd over een traject van 23 kilometer, waarbij de gammaspectrometer en de 3D Radar zijn ingezet. De gegevens die voortkomen uit zo’n onderzoek kunnen vervolgens gebruikt worden voor aanbestedingen.

Dit jaar vindt  alweer de 77ste EAGE Conference & Exhibition plaats, één van de grootste evenementen op het gebied van aardwetenschappen en engineering. T&A is er voor de zevende keer bij. Speciale aandacht is er voor de in 2014 gelanceerde TISA 2D Borehole Radar.

Kamerbrief Warmtevisie: "Geothermie zal uitgroeien tot belangrijke bron van hernieuwbare warmte"

T&A te water: Ervaringen van een explosievenduiker

Veel explosieven op voormalige defensieterreinen te Ede

Geothermie voor TRIAS Westland: T&A ontwerpt het eerste 4.000 meter systeem van Nederland