T&A heeft sinds 2013 een eigen archeoloog in dienst en heeft sindsdien vele succesvolle projecten afgerond, waarbij archeologie en WOII explosievenonderzoek gecombineerd werden.  Op donderdag 16 en vrijdag 17 november staan wij voor de vijfde keer op de Reuvensdagen, het grootste jaarlijkse archeologisch congres van Nederland, dit jaar te Leiden.

Certificering
Sinds 19 oktober 2017 is T&A in het trotse bezit van het  procescertificaat  archeologish onderzoek. Het certificatieschema SIKB 4000 stelt eisen aan de voorbereiding en uitvoering van archeologisch onderzoek door de gecertificeerde organisatie. Certificerende instantie Kiwa verklaart hierbij dat het door T&A Survey Bodemonderzoek B.V. verrichte archeologische onderzoek, voldoet aan de in dit procescertificaat vastgelegde specificaties.

A Bridge too Far
Afgelopen september is het rapport met de resultaten van een archeologisch onderzoek bij befaamde John Frostbrug uit 2013/2014 overhandigd aan de stadsarcheoloog van Arnhem. Het onderzoek, waarbij T&A een belangrijke rol heeft gespeeld, heeft nieuwe kennis opgeleverd over de Slag om Arnhem in 1944. Een team van archeologen stuitte op sporen van de gevechtshandelingen bij de brug en van de periode na de bevrijding. Er zijn persoonlijke bezittingen van Britten en Duitsers opgegraven en stalen delen van de opgeblazen brug.

Drones in archeologisch onderzoek

Steeds vaker zorgen drones voor nieuwe inzichten tijdens archeologische opgravingen. Met name bij archeologische onderzoeken en ontgravingen over grote gebieden met veel ondergrondse artefacten, kunnen de opgravingen meer gericht worden uitgevoerd.  T&A Survey Drone Servces beschikt over drones en geofysische instrumenten voor het in kaart brengen van (micro)reliĆ«f in het landschap en het met infrarood thermografie en/of magnetometer dan wel gradiometer zichtbaar maken van archeologische artefacten.

Reuvensdagen raadsel
Het is inmiddels een traditie: het Reuvensdagen Raadsel, waarbij bezoekers een door T&A gevonden object kunnen proberen te identificeren. De juiste oplossing is na de Reuvensdagen te vinden op onze website, met eervolle vermelding van de winnaar. Kom dus langs bij onze stand en waag een poging!