De Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) heeft op 6 april de VEO Bommenkaart gelanceerd tijdens de drukbezochte Netwerkbijeenkomst Conventionele Explosieven in het Nationaal Militair Museum te Soest. De VEO Bommenkaart geeft inzicht in locaties waar vooronderzoek of opsporingsonderzoek naar Conventionele Explosieven heeft plaatsgevonden.  

VEO
T&A Survey is aangesloten bij VEO, de belangenvereniging en netwerkorganisatie voor professionals op het gebied van Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog. Het opsporen van Conventionele Explosieven is werk voor professionals, evenals het uitvoeren van de benodigde vooronderzoeken en risicoanalyses. In Nederland mogen deze werkzaamheden daarom alleen verricht worden door gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven.  

Bommenkaart
Op initiatief van VEO is de Bommenkaart ontwikkeld. Deze webservice informeert belanghebbenden of op een specifieke locatie vooronderzoek en/of opsporingsonderzoek naar explosieven is uitgevoerd en door welk bedrijf. De informatie op de Bommenkaart is aangeleverd door gespecialiseerde en volgens het WSCS-OCE gecertificeerde bedrijven, waaronder T&A Survey. De Bommenkaart is een belangrijke service voor professionals in de CE-branche, maar zeker ook van grote waarde voor gemeenten, waterschappen, grondroerders en adviesbureaus. De kaart kan worden geraadpleegd via www.explosievenopsporing.nl/veo-bommenkaart.