T&A is gecertificeerd volgens de CO2-bewust certificaat 3 versie 3.0. De grootste uitstoot van CO2 (Scope 1) wordt veroorzaakt door het wagenpark van T&A. T&A heeft als doelstelling om de CO2-emissie van het wagenpark per gereden kilometer te verminderen.  

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) heeft becijferd dat de auto’s die in Europa rijden op banden met een te lage spanning zorgen voor een onnodige kostenpost van 5,2 miljard euro aan brandstof per jaar. Deze kostenpost wordt veroorzaakt door 81 procent van alle automobilisten in Europa. Zij zorgen met de te lage bandenspanning voor een brandstofverspilling die leidt tot een onnodige, extra CO2-uitstoot. Om deze verspilling terug te dringen heeft het IvDM de bespaarmogelijkheden van brandstof, waaronder een juiste bandenspanning en een goede wieluitlijning, op een rij gezet. Deze zijn terug te vinden op www.jebentalsnelduurzaamopweg.nl. IvDM is het kenniscentrum van de brancheverenigingen Bovag en RAI Vereniging en bevordert kennis en bewustwording op het gebied van milieu en duurzaamheid binnen de mobiliteitsbranche.  

Een auto verbruik meer energie bij te zachte banden. Houd daarom een juiste bandenspanning aan waarmee zo’n 2% tot 5% te besparen is op brandstof.   Mede naar aanleiding van bovenstaande heeft T&A een bandencheck op de bedrijfswagens uitgevoerd!