Geo-elektrische metingen (weerstandsmetingen) zijn een elektrische onderzoekstechniek waarmee op niet destructieve wijze vanaf het maaiveld de weerstand van de ondergrond wordt bepaald. Deze techniek kan worden  ingezet bij dijkinspecties als de ondergrond nauwkeurig in kaart gebracht moet worden om geologische structuren met een hoge weerstand of een weerstand die afwijkt van de omgeving vast te leggen. Het dieptebereik van de metingen varieert van enkele meters tot ruim 500 meter diepte.

Meetprincipe

Het principe van elektrische weerstandsmetingen is gebaseerd op een contrast in elektrische weerstand tussen het onderzoeksdoel en de ondergrond waarin het zich bevindt. Zo kan met geo-elektrische metingen de bodemopbouw van een dijk in kaart gebracht worden. Kleilagen hebben bijvoorbeeld een lage weerstand (blauwe zone), terwijl zandgrond een hoge dichtheid heeft (rood/paarse zone). Lees meer >>
Dijkonderzoek met drones: LiDAR
Dijkonderzoek met drones: IR thermografie
Dijkonderzoek met drones: Fotogrammetrie