De werkzaamheden voor het geothermieproject hebben deze zomer niet stilgestaan. De conductors voor de productieput en de injectieput, respectievelijk voor het oppompen van warm water en het terugpompen van afgekoeld water, zijn inmiddels succesvol ge├»nstalleerd. De conductors vormen een beschermhuls van 125 meter diep die dient ter afscheiding van de watervoerende lagen om eventuele vervuiling te voorkomen. De bouw van de boorlocatie is in volle gang en zal naar verwachting begin oktober worden afgerond. Daarna zal de KCA Deutag T-207 boortoren geplaatst worden. De zogenaamde Spud date (de dag dat de boorkop definitief de grond in gaat) staat in de planning voor eind oktober. Daarnaast is T&A in samenwerking met andere partijen druk bezig om de laatste hand te leggen aan verscheidene documenten.

Geothermieproject Trias Westland

Trias Westland, een samenwerkingsverband tussen Flora Holland, HVC, Westland Infra en de Gemeente Westland gaat als eerste in Nederland een geothermische boring uitvoeren naar een Trias-laag op vier kilometer diepte. T&A Survey is binnen dit project verantwoordelijk voor het ontwerp van een uniek geothermisch combi-systeem. In de loop van dit najaar beginnen de proefboringen voor het aardwarmteproject Trias Westland. Met de proefboring wordt vastgesteld of de praktijk aansluit bij de theorie. Is de proefboring succesvol, dan zal door middel van een tweede boring naar het Trias het doublet compleet worden gemaakt, om zo de warmte daadwerkelijk te kunnen gaan winnen.  

T&A is vanaf het begin betrokken bij het Trias Westland project en verzorgt nu, samen met WEP, het boormanagement.

Lees meer over dit project >>