Om de herinrichting en versterking van een dijk veilig te laten verlopen heeft T&A in een uiterwaard van de Waal een explosievenonderzoek uitgevoerd. Voorafgaand aan het onderzoek vond eerst een historisch vooronderzoek plaats, omdat er tijdens de bevrijdingsgevechten beschietingen en bombardementen zijn uitgevoerd tussen de Duitse troepen aan de ene zijde van de Waal en aan de overzijde de Geallieerden.

Uit het historisch vooronderzoek bleek dat de mogelijk aan te treffen explosieven varieerden van Duitse en geallieerde geschutsmunitie tot lucht-grond raketten van geallieerde vliegtuigen van het type 3 inch met een gevechtslading van 60 lbs. Ook bestond er een risico op het aantreffen van gevechtsveldmunitie, zoals handgranaten en geweermunitie, die door de Duitse troepen mogelijk waren ingegraven of gedumpt tijdens hun terugtocht.

Begin 2017 is T&A begonnen met het detecteren van een groot deel van de locatie, om zo de in het veld aanwezige ijzerhoudende afwijkingen in kaart te brengen. Dit resulteerde in een lijst met een aantal objecten waarvan niet kon worden uitgesloten dat het explosieven betrof.

Tijdens het vervolgonderzoek, waarbij de uit de detectiedata  naar voren gekomen benaderingslocaties zijn onderzocht, hebben onze OCE deskundigen 84 gedumpte 2 cm granaten,  één  verschoten 25 ponder brisantgranaat en één 60 Lbs SAP raketkop van een 3 inch lucht-grondraket aangetroffen.

De aangetroffen explosieven zijn diezelfde week nog ter plaatse vernietigd door de EOD, waardoor de werkzaamheden verder veilig konden worden uitgevoerd.