T&A Survey is als lid van de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) ook dit jaar weer met een team aanwezig op de jaarlijkse Netwerkbijeenkomst CE. Deze vindt plaats op donderdag 6 april 2017 in het Nationaal Militair Museum op Park Vliegbasis Soesterberg te Soest. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u informatie over de ontwikkelingen rondom Vooronderzoek, Risicoanalyse en Opsporing van Conventionele Explosieven die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in onze (water)bodem zijn achtergebleven.

Voor wie

De Netwerkbijeenkomst CE is interessant voor zowel de opdrachtgevers van explosievenonderzoeken, zoals  gemeenten, waterschappen en ministeries, als de uitvoerders van de onderzoeken, zoals opsporingsbedrijven, advies- en ingenieursbureaus.  

Presentatie VEO Bommenkaart

VEO heeft het initiatief genomen voor een nieuwe webservice: de VEO Bommenkaart. Via de VEO Bommenkaart kunt u voor een bepaalde locatie nagaan of daar reeds Vooronderzoek en Opsporing is uitgevoerd. Zo ja, dan treft u direct informatie aan over de opdrachtgever en het type onderzoek. Voor meer informatie kunt u dan contact opnemen met het bedrijf dat het onderzoek heeft uitgevoerd.  Leden van de VEO delen hun informatie via deze webservice. 

De komende tijd worden de data in de Bommenkaart gecompleteerd. Tevens wordt een regeling opgesteld voor niet VEO-leden om data te delen en vindt er overleg plaats met opdrachtgevers over de gebruiksmogelijkheden. Tijdens de Netwerkbijeenkomst CE wordt de Bommenkaart gepresenteerd.  

Bekijk de VEO bommenkaart

Klik hier voor meer informatie, het programma en aanmelding!