Trias Westland boort naar 4 kilometer diepte

Zonder het gebruik van aardwarmte is een duurzame energietransitie niet mogelijk. De helft van ons energiegebruik bestaat uit warmte. Oud-politiek leider Diederik Samsom besloot HVC te versterken met zijn kennis en netwerk. Hij wil snelheid maken. Deze maand gaan de boringen naar aardwarmte voor Trias Westland beginnen. T&A Survey is in dit project verantwoordeiljk voor de geologische studies, het putontwerp en het boormanagement.


Samsom schetst het bredere perspectief: Ik denk dat geothermie nu is waar offshore wind tien jaar geleden was. Ik denk ook dat je minder dan tien jaar kunt veroorloven om die achterstand in te halen. Het moet sneller. Daar horen al deze ontwikkelingen bij. Opschalen vanuit de individuele tuinder naar een professionele energietak. De potentie van geothermie in Nederland is enorm. Zeker als je kijkt naar hoe groot de warmtevraag is die we in Nederland hebben. Het gaat om de helft van de benodigde energie. Bij die ontwikkeling hoort een overheid die een veel ambitieuzer visie heeft en een strakke regie voert.

Lees het hele interview met Diederik Samsom en Marco van Soerland in P+ Magazine