Eerste boring tot vier kilometer in Nederland

Op 10 mei is het Trias Westland geothermieproject, waar T&A vanaf het begin bij betrokken was, officieel van start gegaan. 49 bedrijven boren naar aardwarmte op een diepte van vier kilometer, waarmee ze straks hun kassen en gebouwen duurzaam mee gaan verwarmen. Deze diepe boring is een primeur in Nederland. Eind april zijn de contracten getekend en inmiddels is de boortoren opgebouwd en is de eerste conductor voor de productieput geboord. Nu volgt de conductor voor de injectieput.

Rol T&A Survey
T&A Survey Ondergrondse Duurzame Energie (ODE) is vanaf het begin betrokken geweest bij het Trias Westland project. In 2010 is T&A Survey al begonnen met de geologische onderzoeken naar de haalbaarheid van een geothermische systeem voor FloraHolland. Sindsdien zijn er vele onderzoeken, studies en overleggen geweest  tussen T&A Survey ODE en FloraHolland, later Trias Westland. Ons team was onder andere verantwoordelijk voor de geologische studies ter ondersteuning van de aanvragen voor subsidies (SDE+), het verbeteren en interpreteren van seismische data, het in kaart brengen van lokale en regionale geologische structuren, het uitwerken van verschillende ontwikkelingsscenario’s en het evalueren van de haalbaarheid van beoogde boorlocaties.  

Twee boringen
Wat het TRIAS Westland project bijzonder uitdagend maakt, is dat er geboord wordt naar twee verschillende lagen: het  Onder Krijt en de veel dieper gelegen TRIAS laag. T&A was verantwoordelijk voor het de uitwerking van deze unieke geothermische combinatie en het ontwerpen van de verschillende boortrajecten hiervoor.

Lees meer over dit project
Download persbericht 10-05-2017