Afgelopen weken zijn de conductors voor de productieput (oppompen van warm water) en de injectieput (terugpompen van afgekoeld water) voor het geothermieproject Trias Westland geboord. Dit is vlot verlopen.

Een conductor is een soort beschermhuls van 125 meter diep voor de watervoerende lagen. Momenteel is het grondwerk op de boorlocatie in volle gang. De riolering en diverse leidingen worden aangelegd en het cunet (kuil) voor de puinverharding wordt gegraven. De werkzaamheden verlopen volgens planning. In juli en augustus wordt de puinverharding aangebracht en vinden de heiwerkzaamheden plaats om de fundering te maken voor de boortoren, de installaties en het pomphuis.

T&A is vanaf het begin betrokken geweest bij het Trias Westland project en verzorgt nu, samen met WEP, het boormanagement.Lees meer over het het Trias Westland project