Om de geplande onderhoudswerkzaamheden aan een spoorbrug veilig te laten plaatsvinden, is T&A bezig met een explosievenonderzoek  (OO) in de waterbodem in de omgeving van de brug. 


Uit eerder uitgevoerd vooronderzoek is gebleken, dat het gebied verdacht is op de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO), waaronder “vermiste” vliegtuigbommen. Tijdens eerder uitgevoerde baggerwerkzaamheden in het gebied zijn ook OO aangetroffen. 

Omdat spoorlijnen. en met name spoorbruggen. belangrijk zijn voor de infrastructuur, waren deze vaak het doelwit van beschietingen en bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog.