Ondanks het vuurwerkverbod begon het nieuwe jaar in Deurne op 4 januari met een oorverdovende knal: De EOD bracht tientallen explosieven tot ontploffing die door de duikers van T&A Survey waren gevonden tijdens een opsporingsonderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten in de Peelkanalen.     

Verdedigingslinie

Om de doorstroming te verbeteren is Waterschap Aa en Maas aan het baggeren in de Helenavaart en het Kanaal van Deurne. De twee kanalen vormden tijdens de Tweede Wereldoorlog een ideale verdedigingslinie. In 1940 en in 1944 is er dan ook hard gevochten in het gebied. Om de  baggerwerkzaamheden veilig te laten verlopen heeft T&A voorafgaand een uitgebreid explosievenonderzoek uitgevoerd waarbij vele explosieven zijn aangetroffen.     

Benadering met duikers

In totaal hebben de duikers van T&A 1356 verdachte objecten benaderd, waarbij de waterbodem boven de verdachte objecten gecontroleerd is verwijderd. Vervolgens heeft identificatie plaatsgevonden. Vanwege het slechte zicht onder water moesten de duikers dit op de tast doen.    

Vangst

Een groot deel van de vangst bestond uit naoorlogs gedumpt materiaal dat op de kant is gelegd zodat het naar een erkend verwerker kon worden afgevoerd. Tijdens de benaderingswerkzaamheden zijn (mortier)granaten, anti-personeel mijnen en  Panzerfausten aangetroffen van zowel Duitse als geallieerde oorsprong. Deze explosieven zijn tijdelijk veiliggesteld in een munitiecontainer in afwachting van de EODD, die de explosieven vervolgens heeft geruimd.