Voor een opdrachtgever heeft T&A een gecombineerd kabels en leidingen en topografisch onderzoek uitgevoerd. De locatie betrof een fabrieksterrein waarvan de ondergrond nooit goed in kaart was gebracht. Voor het onderzoek naar ondergrondse objecten (kabels en leidingen, putten, ondergronds holten en ruimtes) hebben we gebruik gemaakt van de grondradar techniek. Het topografisch onderzoek is met behulp van drones uitgevoerd. 

KLIC-melding 

Uit gegevens van het Kadaster (KLIC-melding) bleek, dat er kabels en leidingen aanwezig waren rondom het onderzoeksgebied. De opdrachtgever gaf aan dat zich op het terrein ook kabels en leidingen bevonden waarvan de exacte locatie niet bekend was. Doel van het onderzoek was om deze locatie en de locatie van ontbrekende kabels en leidingen in kaart te brengen. 

GPR-onderzoek

Op grondradar (GPR) beelden is een object zichtbaar als een hyperbool in de grafiek. Een hyperbool ontstaat doordat GPR niet alleen recht naar beneden zendt, maar ook scheef. Het gevolg hiervan is dat een object al reflecties veroorzaakt voor- en nadat de GPR zich er recht boven bevindt. Wanneer de GPR zich recht boven het object bevindt, is de reistijd van de uitgezonden golf en reflectie het kortst. Dit punt is de "bovenkant" van de hyperbool en geeft de diepte van het object aan. Alle aangetroffen objecten die op dezelfde diepte zijn uitgelijnd en gepositioneerd, worden geïnterpreteerd als leidingen. In het geval van leidingen is, zoals te zien is op de figuur, soms de bovenkant en onderkant van een leiding zichtbaar, waardoor het ook mogelijk is om de diameter van deze leiding te bepalen.  

Gezamenlijke interpretatie

De door de GPR gedetecteerde locaties van kabels en leidingen worden gecombineerd met de waarnemingen van bijvoorbeeld putdeksels en reeds bekende informatie. Dit gebeurt met behulp van GIS- en CAD-software. 

Drone-onderzoek 

De dronebeelden voor het topografisch onderzoek zijn gemaakt door een camera die op de drone is gemonteerd. De beelden zijn verwerkt met specialistische software en aan elkaar gekoppeld, waardoor een dichte puntenwolk ontstaat. Met behulp van de puntenwolk worden een Digital Elevation Model (DEM) en orthomozaïek berekend. Met behulp van de orthomozaïek kunnen gemakkelijk alle putten (en andere objecten) in kaart worden gebracht, die vervolgens gekoppeld kunnen worden aan het kabels en leidingen onderzoek.