T&A Survey heeft een opdrachtgever in Zuid-Holland ondersteund door het vaststellen van de ligging van, elkaar op sommige plekken kruisende, gas-, water- en hoogspanningsleidingen. Aangezien de locatie daarnaast ook nog verontreinigd was, wilde de opdrachtgever de horizontale en verticale ligging van de aanwezige kabels leidingen zo exact mogelijk bepalen, om zo de graafwerkzaamheden te kunnen minimaliseren. 

KLIC melding en grondradar 

Startpunt voor het onderzoek was de KLIC melding bij het kadaster, aangevuld met tekeningen van de terreineigenaar. Voor dit onderzoek is grondradar ingezet. Met deze techniek kunnen kabels en leidingen in kaart worden gebracht, doordat deze het uitgezonden elektromagnetisch signaal reflecteren. 

Radargram 

Om de maximale nauwkeurigheid en diepte te kunnen behalen werd er tegelijkertijd met meerdere frequenties gemeten. De radarantennes stralen een kegelvormig signaal uit, waardoor er hyperbolen in de radargram ontstaan. Op de horizontale as is een deel van de meetlijn met een lengte van 7 meter weergegeven. De verticale as geeft de diepte tot 2 meter weer. De gekleurde bolletjes geven de plek aan waar de kabel of leiding zich bevindt. De vooraf beschikbare informatie was behoorlijk accuraat en alle kabels en leidingen zijn teruggevonden binnen 0.5 meter van de verwachte ligging in horizontale richting.     

Data meteen beschikbaar 

Het is vaak mogelijk om de resultaten van een onderzoek direct in het veld beschikbaar te maken, zodat hier bij het graven meteen rekening mee gehouden kan worden. Een Autocad tekening van de ingemeten kabels en leidingen (samen met de KLIC informatie) volgt vanaf kantoor. Ook dit kan vrijwel gelijktijdig.