Op 8 november heeft de EOD een landmijn tot ontploffing gebracht, die door de duikers van T&A tijdens een waterbodemonderzoek in opdracht van Qumey B.V.  bij een spoorbrug is gevonden. 


Vooronderzoek had al uitgewezen dat het gebied verdacht is op de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens eerder uitgevoerde baggerwerkzaamheden in het gebied zijn deze ook aangetroffen. 

Omdat spoorlijnen. en met name spoorbruggen. belangrijk zijn voor de infrastructuur, waren deze vaak het doelwit van beschietingen en bombardementen.