Gemeentebreed vooronderzoek explosieven

T&A is gespecialiseerd in de uitvoering van Gemeentebreed Vooronderzoek Explosieven/OO, waarbij het gehele beheergebied van een gemeente, waterschap of provincie in één keer onderzocht wordt of het verdacht is op explosieven. Bij de uitvoering van het vooronderzoek houdt T&A rekening met de wensen en werkwijze van de opdrachtgever. Zo kunnen individuele aanpassingen snel gerealiseerd worden.  Om de resultaten van dit bureauonderzoek goed in de praktijk te kunnen toepassen, helpt T&A ook bij het opstellen van explosievenbeleid.

Wij bieden de volgende mogelijkheden voor een vooronderzoek op maat voor iedere gemeente, provincie of waterschap:

Vooronderzoek op specifieke locaties

T&A voert een historisch vooronderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten uit voor een beperkt aantal locaties binnen een beheergebied. Dit kan zijn omdat op deze locaties plannen zijn voor bebouwing of infrastructurele aanpassingen in de nabije toekomst. Het kan ook gaan om gebieden waarvan al bekend is dat er oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden en waarvan men wil weten op welke specifieke locaties er een verhoogd risico op explosieven bestaat. 

Quick scan explosieven

Een Quick Scan maakt voor aanzienlijke lagere kosten inzichtelijk waar in het beheergebied nader onderzoek noodzakelijk is. Aan de hand van geselecteerde bronnen maakt T&A een overzicht van de oorlogshandelingen in het gebied. Het resultaat is en overzichtskaart van het beheergebied. Voor de lage risicogebieden is nader onderzoek niet strikt noodzakelijk. Als er echter werkzaamheden in een aandachtsgebied gepland worden, moet er nader onderzoek of verdere afbakening plaatsvinden.  

Vooronderzoek per project

Voor instanties die graag per project werken is het mogelijk om alle vooronderzoeken tegen een gunstige prijs door T&A uit te laten voeren. Zo beschikt u in de loop van de tijd over een steeds uitgebreidere, éénduidige database van de oorlogshandelingen in het beheergebied. Wijzigingen in richtlijnen en regelgeving kan T&A eenvoudig verwerken door bestaande onderzoeken te updaten.

VEO Bommenkaart

Wilt u weten of er binnen uw beheergebied al vooronderzoek en/of opsporingonderzoek naar explosieven is uitgevoerd? Raadpleeg dan de VEO Bommenkaart. T&A Survey en andere gespecialiseerde en volgens het CS-OOO gecertificeerde bedrijven delen in deze applicatie informatie over uitgevoerde Vooronderzoeken en Opsporingsprojecten.