Bij het uitvoeren van een vooronderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten (explosieven) uit de Tweede Wereldoorlog (WOII) kan het raadplegen van Kadastrale archieven erg nuttig zijn. De historisch onderzoekers van T&A Survey houden zich dan ook regelmatig bezig met het “vertalen” van Kadastrale percelen uit WOII naar huidige locaties. Er kan namelijk een schat aan bruikbare informatie worden gehaald uit de Kadastrale archieven

Archiefonderzoek

Bij het uitvoeren van vooronderzoek naar explosieven maken onze onderzoekers gebruik van verschillende archieven, zoals gemeentearchieven, het NIMH en het NIOD. Zij bestuderen archiefstukken uit de Oorlog op zoek naar aanwijzingen voor explosieven in een bepaald gebied, bijvoorbeeld omdat er een bombardement heeft plaatsgevonden. Dit is van belang als er plannen zijn voor grondroerende werkzaamheden in het gebied, zoals bij bouw- of baggerprojecten.

 
Het Kadaster registreert sinds 1832 de rechten van alle grond en gebouwen in Nederland. Ook houdt het Kadaster de topografische basisbestanden van Nederland bij. 

Vertaalslag 

Voor de plaatsaanduiding van explosieven wordt in archiefstukken vaak gebruik gemaakt van straatnamen of landerijen, maar het komt ook regelmatig voor dat er alleen een kadastraal perceel staat vermeld. In het laatste geval heeft de onderzoeker een probleem, want deze percelen zijn tegenwoordig vaak niet meer hetzelfde als in WOII. Zonder de archieven van het Kadaster te raadplegen, waarin de relatie tussen de oude en nieuwe percelen is vastgelegd, is het bijna onmogelijk een goede vertaalslag naar de huidige locaties te maken. Door het gebruik van beschikbare Kadastrale kaarten, leggers en registers kan er meestal wel een oplossing gevonden worden.

Blindgangers

Kadastrale stukken zijn niet alleen nuttig als “vertaalmiddel”. Tijdens hun onderzoek zijn onze historici ook Kadastrale kaarten tegengekomen waarop men tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog de locatie van blindgangers heeft aangegeven. 

Besparing 

De Kadastrale archieven bevatten een schat aan informatie. Door de perceel aanduidingen op de juiste manier te vertalen kan het vooronderzoek naar explosieven nog nauwkeuriger en efficiënter worden uitgevoerd. Hierdoor kan er veel tijd en geld bespaard worden tijdens de detectie en benadering van explosieven.