Op maandag 3 juli heeft T&A voor de Omgevingsdienst Rivierenland en diverse van de daartoe behorende gemeentes een presentatie gegeven betreffende (gemeentebreed) vooronderzoek naar ontplofbare oorlogsresten (OO/explosieven), vervolg onderzoeken en opsporing. Ook hebben we besproken waarom een gemeentelijk beleidsstuk ten aanzien van explosievenveiligheid zo waardevol is. 

Bureaustudies  
Het eerste deel van de presentatie werd gegeven door historisch onderzoeker en projectleider Vooronderzoek, Sophie Jansen. Zij ging kort in op de geschiedenis van de richtlijnen ten aanzien van de bureaustudies, gaf voorbeelden van gebruikte bronnen en voorzag de deelnemers van een korte uiteenzetting van regionale oorlogshandelingen, aangescherpt met een paar saillante foto’s. Proportionaliteit bij het afbakenen van risicogebieden kwam ook aan bod. Om de diverse onderzoeken wat levendiger te maken werden de deelnemers meegenomen in een (fictieve) case study waarbij er plannen waren om het hoofdkantoor van de Omgevingsdienst te voorzien van een uitbouw voor een nieuwe recreatieruimte. Als laatste  is er besproken waarom aan te raden is, na het realiseren van een gemeentebreed onderzoek, beleid op te (laten) stellen. Een beleidsstuk kan namelijk als leidraad dienen bij het bepalen van eventuele vervolgonderzoeken en de te treffen maatregelen bij grondroerende werkzaamheden. Elke gemeente is anders en zodoende is het opstellen van een explosievenbeleidsstuk dan ook deels maatwerk. Waar de ene gemeente fel is op een magneetvissers verbod, stelt een andere gemeente dat kleine bodemingrepen plaats kunnen vinden zonder aanvullend explosievenonderzoek. Opsporing
Na een korte pauze ging het woord over naar Senior Deskundige Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (SD-OOO) Sep van Sermondt. Hij ging in op de wetgeving die met het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten gemoeid is, gaf toelichting over verschillende detectietechnieken en hun toepasbaarheid, besprak de verschillende soorten explosieven die we zoal in Nederland tegenkomen met de daarbij behorende invloeds- en uitwerkingsfactoren. Ook kwamen de procedures bij een aanbesteding aan bod en werd de samenwerking met de EOD en de gemeente als bevoegd bezag besproken. 

Oefenen
Hierna was het tijd de handen uit de mouwen te steken. De geïnteresseerden konden als live vervolg op de case study op het gras bij de Omgevingsdienst speuren naar (niet al te moeilijk te vinden) explosieven. Deze ‘hands on’ ervaring helpt het begrip explosievenonderzoek tastbaarder te maken. Meer weten?
Bent u voor uw bedrijf, gemeente, provincie, waterschap ook op zoek naar meer uitleg over explosievenonderzoek? Neem dan contact op over de mogelijkheden met cursusleider Sep van Sermondt: vansermondt@ta-survey.nl