Voor Waterschap Scheldestromen in Zeeland is T&A Survey momenteel bezig met het detecteren van 23 hectare waterbodem


Eerder heeft T&A voor dit gebied eerder een Historisch Vooronderzoek Na-Conflictperiode uitgevoerd, om het risico op de aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen. De conclusie van deze bureaustudie luidde, dat het gebied deels verdacht is op de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO). Om de werkzaamheden, die het Waterschap gepland heeft in het gebied, veilig te laten verlopen, moeten daarom eerst opsporingswerkzaamheden uitgevoerd worden.