In Nederland neemt het aantal explosieven te relateren aan oorlogshandelingen sinds de 1945 gestaag af. Deels doordat deze worden aangetroffen tijdens grondroerende werkzaamheden en deels doordat deze door opsporing door gecertificeerde bedrijven op veilige wijze gedetecteerd, benaderd en ge├»dentificeerd.  Vervolgens zijn deze door de EODD geruimd/onschadelijk gemaakt. Toch resteren er nog naar verwachting honderdduizenden kleinere en grotere explosieven in de Nederlandse (water-)bodem.


In de Ukraine is het verhaal zoals bekend geheel anders. Daar neemt het aantal explosieven, waaronder mijnen, nog dagelijks toe. Meer dan een kwart van het landoppervlakte is niet meer veilig toegankelijk en/of te bewerken. Een enorme opgave ligt hier voor de toekomst. T&A probeert hier haar steentje bij te dragen door op non-profit basis het Nederlandse Build Back Better Ukraine te ondersteunen. T&A draagt hierbij met name haar kennis en ervaring over aan lokale partijen op het gebied van drone detectie en data analyse.