In de afgelopen maanden is T&A Survey in opdracht van Vissers Ploegmakers bezig geweest met een beveiligd baggerproject in een dode arm van de rivier de Dommel. Omdat er uit vooronderzoek was gebleken dat het gebied verdacht was op explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, moest de waterbodem eerst afgezocht worden met detectieapparatuur. De grotere objecten  zijn vervolgens benaderd door CS-OOO gecertificeerde duikers. Hierna konden de baggerwerkzaamheden plaatsvinden, waarbij gebruik is gemaakt van een beveiligde kraan in combinatie met een munitiescheidingsinstallatie.    

Mannlicher M95 of Hembrug-geweer

Tijdens de werkzaamheden zijn naast explosieven en veel puin en ook vondsten met archeologische waarde aangetroffen, zoals een Mannlicher M95 geweer. De Mannlicher was van 1895 tot en met de Tweede Wereldoorlog het standaardgeweer van de Nederlandse en Nederlands-Indische krijgsmacht. Vanaf 1904 maakten de wapenfabrikant Artillerie Inrichtingen Hembrug de oorspronkelijk in Oostenrijkse Mannlicher geweren onder licentie zelf. Het zogenaamde Hembrug-geweer stond bekend als zeer betrouwbaar. Het geweer is inmiddels overgedragen aan een plaatselijk museum, waar het door iedereen bewonderd kan worden.