T&A, Airvision* en de Universiteiten van Eindhoven en Tilburg doen gezamenlijk onderzoek om te bepalen of het gebruik van Artificial Intelligence (AI)/Neural netwerken kan bijdragen aan een efficiënter opsporingsproces naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 

De gebruikelijke manier om magnetometer gegevens te analyseren omvat de volgende stappen:
1. Zoek in de meet gegevens naar locaties met hoge amplitudewaarden.
2. Bepaal aa de hand van inversie van de meetdata op basis van theoretische deterministische formules of deze amplitudewaarden kan worden veroorzaakt door een explosief waarop de locatie verdacht is.
3. Indien dit het geval is wordt het object toegevoegd aan een lijst met verdachte objecten die benaderd moeten worden. 

In de dagelijkse praktijk blijkt dat de opgestelde lijst met verdachte objecten een groot aantal false positives bevat. Dit zijn dus verdachte objecten die bij het visueel identificeren van de verdachte objecten geen explosieven blijken te zijn. Dit resulteert dus in extra kosten.

We onderzoeken nu of we stap 2 en 3 kunnen optimaliseren met een neurale netwerkprocedure. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten van benaderingswerkzaamheden die weer vergeleken worden met de opgestelde lijst met verdachte objecten.

De eerste tests laten bemoedigende resultaten zien. Het bleek bij een van de projecten mogelijk te zijn om het aantal false positves terug te brengen richting de 50%. Dit betekent dat bijna 1 op de 2 verdachte objecten bij visuele identificatie ook een explosief blijkt te zijn. Keerzijde van AI was echter ook dat 6% van de explosieven gemist zou zijn bij het toepassen ervan. Explosieven die bij de reguliere wijze van onderzoek dus wel gevonden zijn.

Het gebruik van AI is echter vol in ontwikkeling en door gebruik te maken van meer referentie data mag verdere verbetering worden verwacht. Het onderzoek hiernaar zal worden voortgezet.


Airvision* is een start-up die een no-code platform heeft ontwikkeld waarmee organisaties op maat gemaakte computer vision AI-modellen kunnen creëren zonder dat hiervoor technologische expertise nodig is. Organisaties kunnen dronebeelden uploaden, afbeeldingen annoteren en modellen van wereldklasse trainen. Alles in één platform, volledig geoptimaliseerd voor dronebeelden.