Op 4 juli heeft de EODD de door T&A Survey aangetroffen Engelse vliegtuigbom van 500 Lb MC MK1 bij Rilland, gemeente Reimerswaal, gedemonteerd. De vliegtuigbom was tijdens opsporingswerkzaamheden aangetroffen. De vliegtuigbom was aangetroffen tijdens opsporingswerkzaamheden in verband met een nieuwe hoogspanningsmast van TenneT.  


Omdat de bom niet verplaatsbaar was, was de bouw van een beschermingsconstructie noodzakelijk om een veilige demontage mogelijk te maken. De opbouw van de beschermingsconstructie samen met Van Heteren vergde extra afstemming met TenneT, Stedin, Gemeente Reimerswaal en EODD omdat de bom onder de laag hangende hoogspanningslijnen van een zeer dichtbij gelegen 150 kV elektriciteitsverdeelstation lag. Voor een deel van de werkzaamheden was dan ook spanningloosstelling noodzakelijk.


Bij de ontmantelingsprocedure was gezien de locatie ook aangepast demonteergereedschap nodig. De ontstekingsinrichting is verwijderd met de zogenaamde raketklem ingeleid met niet elektrische .50 patronen. De ontmanteling is met succes verlopen en de bom is voor testdoeleinden meegenomen door de EODD om uiteindelijk op een nader te bepalen locatie te worden vernietigd. 


De ontmanteling is een voorlopig mooi einde van een project waarbij door T&A samen met Van Heteren ongeveer 50 locaties van meer dan 1 hectare in West-Brabant en Zeeland zijn onderzocht. Resultaat waren een flink aantal explosieven/ontplofbare oorlogsresten die ondertussen geruimd zijn. Dit in opdracht van Witteveen+Bos/Tauw en TenneT.