Voor een gecombineerd geofysisch waterbodemonderzoek (explosieven, archeologie en obstakels) heeft T&A Survey de magnetometer Scan Fish voorbereid om gelijktijdig met de subbottom profiler een survey uit te voeren. In  een eerder stadium  is de side scan sonar gecombineerd met multi beam echo sounder voor deze opdracht ingezet. 


T&A voert gecombineerde onderzoeken van de bodem en waterbodem uit met en combinatie van state-of-the-art geofysische meettechnieken. Dit is maatwerk. Door de bundeling van verschillende specialismen onder één dak komen we voor ieder onderzoek tot  optimale resultaten.