Geofysische Detectietechnieken

T&A heeft een groot aantal geofysische detectietechnieken in huis. Per project bepalen wij welke technieken het beste ingezet kunnen worden om het onderzoeksdoel te bereiken. Factoren als dieptebereik, locatiespecifieke omstandigheden, nauwkeurigheid, meetsnelheid en kosten spelen hierbij een rol.

Uitvoering van de detectie

De metingen worden verricht door de apparatuur lopend, achter een quad of boot over de onderzoekslocatie te bewegen. Soms moet de onderzoeksapparatuur dichter bij het onderzoeksdoel gebracht worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een boorgat. Alle toegepaste geofysische technieken zijn niet-destructief, waardoor een locatie na afloop direct weer vrij toegankelijk is. Soms worden locaties gedeeltelijk afgezet of wordt er gewerkt met rijdende afzettingen.

Technieken voor explosievendetectie

De geofysische technieken  die worden toegepast voor de opsporing van explosieven reageren op materiaalveranderingen in de ondergrond veroorzaakt door de aanwezigheid van metaalhoudende objecten. Al onze detectietechnieken zijn wereldwijd getest en geschikt bevonden voor de detectie van explosieven.

Meetresultaten

De resultaten zijn in het veld meestal nog niet meteen beschikbaar. De data worden op kantoor geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd. Afhankelijk van het doel van het onderzoek gebeurt dit in een overzichtskaart, een dwarsprofiel of een contourkaart van de ondergrond.

Door T&A veelgebruikte gebruikte technieken bij explosievenopsporing zijn: