Geregeld voert T&A inventariserende onderzoeken uit om bodemvreemde materialen en bodemafwijkingen in kaart te brengen. Hierbij worden geofysische metingen vanaf het maaiveld gecombineerd met hoogtemetingen en luchtfotos vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden. Recent heeft T&A in Noord-Nederland verschillende gebieden onderzocht op de aanwezigheid van ondergrondse obstakels.   


Doel van het onderzoek 
Doel van een dergelijk onderzoek verschilt per project maar kan bestaan uit het in kaart brengen van bodemvreemde objecten, ophooglagen en voormalige sloten alsmede de inhoud van de demping.   

Technieken 
Voor het onderzoek vanaf het maaiveld wordt vaak gebruik gemaakt van grondradar en meersonde gradiometer techniek. Voor het onderzoek vanuit de lucht maakt T&A gebruik van een drone met daaraan bevestigd een camera (fotogrammetrie) of LIDAR