De door T&A Survey ontwikkelde TISA 2D Boorgat Radar is een eenvoudige, veilige en duidelijke manier om gegevens over de ondergrond te verzamelen. De TISA 2D kan worden gebruikt in verschillende ondiepe en diepe ondergrondse toepassingen waar oppervlakteradar niet mogelijk is.   


Verhuur TISA aan VS 
In 2020 is de door T&A ontwikkelde TISA 2D gehuurd door een client uit de Verenigde Staten voor de uitvoering van twee projecten. Voor beide projecten leverde T&A het meetsysteem en de voor boorgatradar geoptimaliseerde processing- en visualisatiesoftware. Daarnaast heeft T&A de klant geholpen bij het opstellen van het optimale meetboorgatenplan, survey design en bij de interpretatie van de meetresultaten.   

Goudmijn en funderingspalen brug
Het eerste project betrof het opsporen van mogelijke holle ruimtes in een dagbouw goudmijn in Colorado. Na de succesvolle afloop van dit project deed de client een volgende aanvraag voor een project in New York. Het ging hierbij om het detecteren van bestaande funderingspalen in verband met het installeren van nieuwe stalen H-palen voor een brug landhoofd.   

Heeft u ook een project waarbij u de TISA 2D wilt inzetten? Neem dan contact met ons op.