Contactpersonen

Michiel van Oers
Algemeen directeur, explosievenonderzoek, geofysisch onderzoek, drone onderzoek, geothermie, R&D

Michiel van Oers (M.Sc.), algemeen directeur van T&A Survey, is geofysicus en studeerde af aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie exploratie geofysica en seismologie.

Sinds 1997 is hij werkzaam bij T&A Survey. Hij heeft een uitgebreide ervaring in het uitvoeren van specialistische bodemonderzoeken met verschillende technieken en de ontwikkeling van geofysische meetinstrumenten. Als projectleider heeft hij de verantwoordelijkheid gehad over vele grootschalige projecten. Sinds 2003 tevens verantwoordelijk voor de afdeling die archeologisch, geofysisch, milieukundig en explosievenonderzoek uitvoert.


Bas Groenendaal (M.Sc.) studeerde Milieukunde en Milieuwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Hij werkt al meer dan 10 jaar bij  T&A Survey als projectleider milieukundig bodemonderzoek en heeft vele milieukundige en gecombineerde bodemonderzoeksprojecten geleid.

Daarnaast is hij ook Assistent deskundige OOO en specialist vooronderzoek expolsieven.


David Sam (M.A.) studeerde in 2001 af op Mediterrane Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Sindsdien is hij als archeoloog werkzaam binnen de Nederlandse archeologie. Bij T&A Survey heeft hij de afgelopen vier jaar al verschillende archeologische en gecombineerde bodemonderzoeksprojecten uitgevoerd.

Daarnaast is hij ook Assistent deskundige OOO en specialist vooronderzoek explosieven.