Offshore en Waterbodem onderzoek

Vraag offerte aan

Offshore en Waterbodem onderzoek

Met waterbodemonderzoek brengt T&A Survey de waterbodem in kaart met behulp van hydrografische en geofysische meettechnieken. Voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek beschikken wij over hyrdrografische en geofysische deskundigen, verschillende survey vaartuigen en een team van OOO-gecertificeerde duikers.

Alle bodemonderzoeken kunnen ook worden uitgevoerd op of in de waterbodem. Het kan hierbij gaan om onderzoek naar Onplofbare Oorlogsresten, onderzoek naar kabels, leidingen en obstakels, archeologie,vervuiling of hydrografisch onderzoek zoals de bepaling van sliblaagdikte, peilingen, kade- en steigeronderzoek. Al deze onderzoeken kunnen met elkaar gecombineerd worden voor een compleet beeld van de waterbodem.

Waarom waterbodemonderzoek van T&A?

  • T&A heeft een eigen team van gecertificeerde duikers gespecialiseerd in opsporing van explosieven/OO op of in de waterbodem.
  • T&A beschikt over eigen hydrografische en geofysisch deskundigen.
  • T&A heeft een eigen vloot van survey vaartuigen waarmee wij zowel op zee als in zeer ondiepe en smalle watergangen waterbodemonderzoek kunnen uitvoeren. Geen gebied is voor ons ontoegankelijk!
  • T&A beschikt over vele hydrografische en geofysische meettechnieken en is daardoor in staat bij elk probleem de optimale techniek of combinatie van technieken in te zetten om het beste resultaat te leveren.
  • Bij T&A werken explosievendeskundigen, geofysici, milieukundigen archeologen en historici onder één dak, waardoor waterbodemonderzoek gecombineerd kan worden met explosieven, hydrografisch, geofysisch, milieukundig of archeologisch onderzoek.
  • Het aantal op explosieven verdachte objecten kan door gecombineerd waterbodemonderzoek teruggebracht tot het minimum, waardoor er minder objecten benaderd hoeven te worden.