In de afgelopen jaren is het besef gegroeid dat we ook resten van de Tweede Wereldoorlog tot ons erfgoed moeten rekenen. Archeologisch onderzoek naar deze periode vindt vaak plaats in combinatie met explosievenonderzoek. T&A zet hiervoor geofysische technieken als grondradar en magnetometer in. Vanuit de lucht kan T&A middels drone fotogrammetrie archeologische waarden in kaart brengen. Bezoek op 21 en 22 november onze stand op de Reuvensdagen voor meer informatie!

Combinatie archeologisch en explosieven

Gecombineerd archeologisch en explosievenonderzoek is al mogelijk in het stadium van vooronderzoek. Gegevens uit het vooronderzoek naar Conventionele Explosieven (CE) zijn nuttig voor het archeologisch bureauonderzoek en vice versa. Omdat beide onderzoeken bij T&A Survey onder hetzelfde dak plaatsvinden, is uitwisseling van informatie snel, direct en zorgvuldig uitvoerbaar.

Drones voor archeologie

Steeds vaker zorgen drones voor nieuwe inzichten tijdens archeologische opgravingen. Met name bij archeologische onderzoeken en ontgravingen over grote gebieden met veel ondergrondse artefacten, zoals oude fundamenten, kunnen drones een grote kwaliteit- en tijdwinst opleveren. Hierdoor kunnen de opgravingen meer gericht worden uitgevoerd. Drone technieken die T&A kan inzetten voor archeologisch onderzoek zijn fotogrammetrie en Infrarood thermografie

Geofysische technieken

Geofysisch onderzoek brengt de ondergrond en ondergrondse constructies of objecten in kaart. Als bodemonderzoeksbedrijf beschikt T&A over een breed scala aan geofysische meetinstrumenten die ook inzetbaar zijn voor archeologisch onderzoek. Met magnetometer en grondradar kunnen archeologische waarden worden opgespoord zonder dat daarbij gegraven hoeft te worden. Voor waterbodemonderzoek gebruiken we de side scan sonar techniek, waarmee obstakels op of net in de waterbodem in kaart worden gebracht. Deze techniek hebben we bijvoorbeeld succesvol ingezet bij het opsporen van vliegtuigwrakken uit WOII.