Hoge waterstanden en overstromingen laten zien hoe belangrijk het is om de conditie van onze dijken goed te monitoren. T&A Survey Drone Services voert dijkinspecties uit met een Infrarood (IR) Thermografie camera. Met behulp van deze techniek kunnen zwakke plekken in dijken snel en efficiƫnt worden opgespoord, blijkt uit onderzoek van een Waterschap.

Warmtebeelden
Het Waterschap Drentse Overijsselse Delta voerde in  januari 2018 een test uit met een drone om warmtebeelden van de dijk te maken. De resultaten waren veelbelovend. Uit het onderzoek bleek dat warmtebeelden gegenereerd met drone IR thermografie een waardevolle aanvulling zijn op visuele inspecties door dijkinspecteurs en dijkwachters.

IR Thermografie: hoe werkt het?
Iedere dijk laat onder normale omstandigheden water door. Als een dijk door extreme omstandigheden wordt overbelast, zal deze meer water doorlaten dan normaal. Omdat water sneller opwarmt dan de omringende bodem, verandert de temperatuur van het dijkoppervlak wanneer het volgezogen is met water. Een IR thermografie camera meet de uitgestraalde warmteverschillen van een dijk en zet deze om in kleurverschillen. Zo worden zwakke plekken in dijken die voor het oog niet zichtbaar op thermografiebeelden goed te herkennen. Aan de hand van de GPS coƶrdinaten van de opnames, kunnen de zwakke plekken in de dijk vervolgens nauwkeurig gelokaliseerd en indien nodig versterkt worden.

Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden van drone onderzoek!