Door: Erwin Boers, Leeuwarder Courant 16 Oktober 2021 


Gespecialiseerde zoekers hebben de afgelopen maanden tien zeemijnen opgespoord aan de Waddenzijde van de Afsluitdijk. Ze liggen vooral in het Friese gedeelte. 

Het gaat om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog ... De helft is Engels, de andere vijf zijn Duits", vertelt Afsluitdijkwoordvoerder Johan de Boer van Rijkswaterstaat. Alle mijnen worden verderop in zee tot ontploffing gebracht. 

De dijk krijgt op dit moment een grote renovatie waarbij er een nieuwe bekleding met betonnen blokken wordt aangebracht. Voordat een nieuw dijkvak van 10 kilometer aan de beurt komt onderzoeken deskundigen eerst met een sonde de kustlijn. Hierbij komen alle stukken metaal in beeld ... “Dat kan van alles zijn: van spijkers tot zeemijnen", zegt De Boer. 

Die metaalvondsten worden vervolgens door gespecialiseerde duikers onderzocht. ,,Eerst werd met een team gewerkt maar dat is inmiddels uitgebreid. Soms werken er wel drie teams tegelijk." Als de duikers een mijn vinden, komt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) langs om deze onschadelijk te maken. 

Een meter slib 

Zowel Nederlanders als Duitsers en Britten legden voor en tijdens de oorlog zeemijnen om andere landen de toegang te beletten tot het Waddengebied. De zeemijnen werden vanaf 1945 zoveel mogelijk geruimd, maar er raakten ook mijnen los. “Die dreven met de stroming mee en zijn waarschijnlijk blijven hangen tegen de dijk. Daarna kwam er soms nog wel een meter slib overheen." 

Zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog hebben door de jaren heen aan minstens negentig mensen het leven gekost in het Friese Waddengebied. De meeste ongelukken vonden plaats in de omgeving van Terschelling, waar zich veel explosieven bevonden. Nog altijd kunnen de oude mijnen gevaar opleveren.