Voor een groot ingenieursbureau voert T&A Survey momenteel een geofysisch bodemonderzoek uit op een industrieterrein. Doel is het in kaart brengen van de soortelijke elektrische weerstand in de bodem. Bij dit onderzoek  is gekozen voor de inzet van elektrische weerstandsmetingen (ERT).   


Elektrische weerstandsmetingen
Geo-elektrisch onderzoek wordt uitgevoerd om de elektrische weerstand van de ondergrond te meten vanaf het maaiveld. De weerstand van de bodem hangt af van verschillende geologische factoren zoals de samenstelling van de bodem, de porositeit en het watergehalte.     

Onderstaande figuur geeft de opzet van de ERT metingen weer. De twee buitenste elektrodes sturen een stroom de grond in. De twee binnenste elektrodes meten het resulterende potentiaalverschil.