Per januari 2021 is het CS-OOO is van kracht geworden. Een significante verandering ten opzichte van de voorheen geldende regelgeving (WSCS-OCE) is, dat de inzet van beveiligd (graaf)materieel niet meer altijd noodzakelijk is. Wel dient iedereen die fysiek bezig is met het explosieven opsporingsproces, waaronder de kraanmachinisten, in bezit te zijn van het certificaat Basiskennis OOO.    


Omdat de regelgeving in positieve zin is aangepast, is T&A Survey-Van Heteren nu op zoek naar bedrijven die materieel verhuren voor grondverzet inclusief Basiskennis OOO gecertificeerde machinisten. Het certificaat Basiskennis OOO vergroot dus de mogelijkheden tot verhuur van materieel aan ons en andere bedrijven in de explosievenbranche.    

Online cursus Basiskennis OOO 

T&A Survey verzorgt al meer dan 10 jaar opleidingen voor de certificering van explosievendeskundigen op verschillende niveaus. Sinds kort bieden wij als enige een online cursus Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) aan. Een groot voordeel van de online cursus is, dat de deelnemers niet een hele dag in de schoolbanken hoeven te zitten. In onze digitale leeromgeving kunnen kun je 24/7 terecht voor theorielessen met bijbehorende vragen voor een optimale voorbereiding op het examen. Zo leer je in je eigen tijd en op je eigen tempo.   

T&A-Van Heteren

T&A Survey is gecertificeerd volgens het Certificatie Schema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). Wij hebben een grote rol in de markt van explosievenonderzoek waarbij grondverzet noodzakelijk is. Voor de inzet van civieltechnisch materieel bij het benaderen van mogelijke explosieven (gecontroleerd laagsgewijs ontgraven), heeft T&A Survey een samenwerkingsovereenkomst met Van Heteren Weg- en Waterbouw (CS-OOO deelgebied B gecertificeerd).     

Meer weten over deze online cursus? Neem contact op met Sep van Sermondt, cursusleider en Senior deskundige OOO.