Bron: VNG, vrijdag 25 juni 2021


Bij het opsporen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog is ook de openbare orde en veiligheid in het geding. Het is daarom van belang dat gemeenten hierbij tijdig betrokken worden.

Er zijn sinds kort in een convenant afspraken vastgelegd over de procedure die gemeenten en opsporingsbedrijven volgen bij het opsporen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dit Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is op 21 april 2021 ondertekend door Pieter Verhoeve namens Platform Blindgangers, een werkgroep van de VNG en Jan van Belzen, voorzitter van de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO)

Projectplan en veiligheid omgeving

Op 1 januari 2021 trad het Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO) in werking. Deze regeling treedt in de plaats van het Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). In dit CS-OOO is geregeld aan welke eisen een opsporingsbedrijf moet voldoen om veilig explosieven uit te Tweede Wereldoorlog op te sporen en te benaderen. Het CS-OOO is gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwet. Een opsporingsbedrijf moet op grond van het CS-OOO voorafgaand aan het onderzoek een projectplan opstellen. In het projectplan moet staan hoe het opsporingsbedrijf het onderzoek gaat uitvoeren en ook hoe het daarbij de veiligheid van de omgeving wil waarborgen.

Gemeente beoordeelt projectplan

De Vereniging voor Explosieven Onderzoek, VEO, het Platform Blindgangers en de VNG hebben vastgesteld dat het van belang is dat de gemeente vooraf het projectplan voor de opsporing beoordeelt op de revelante aspecten voor de openbare orde en veiligheid. Daarom hebben deze partijen In het convenant een aantal procedurele afspraken vastgelegd over de beoordeling van het projectplan door de gemeente.

Win-win situatie

Het convenant geeft een win-win situatie. Voor de opsporingsbedrijven is duidelijk welke procedure de gemeente hanteert bij het beoordelen van het projectplan en de beoordelingstermijn. De gemeente heeft de zekerheid dat projectplannen vooraf ter beoordeling worden voorgelegd. Zie voor de procedureregels het convenant .

Meer informatie

Hieronder het convenant.


Kijk voor het Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten op: