Bron: RegioOnline, Wesley Weijers, 28-5-2021

Onlangs werd bij Tricht een onderdoorgang gebouwd voor de toekomstige randweg ten noorden van het dorp. Tijdens archeologisch onderzoek werd daar een bijzondere vondst gedaan. Ze stuitten op  een oerbos en zeldzaam nederzettingsterrein uit het 2850-2000 voor Christus. Ook vonden ze eeuwenoude resten van palen, een huisplattegrond en een bijl. Dit onderzoek werd uitgevoerd voor Lingense Alliantie. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) begeleidde de klus voor de gemeente West Betuwe. ADC ArcheoProjecten en T&A Survey legden de resultaten vast voor de geschiedenis.

Hekwerken, een bijl en een oerbos

Jantien Verduin van ADC ArcheoProjecten legt uit: “Er woonden hier waarschijnlijk mensen. Dat blijkt uit de vondst van de resten van palen en vermoedelijk een huisplattegrond. Het is niet duidelijk of ze hier seizoensgebonden of permanent woonden. Wel weten we dat men vuurstenen bewerkten, haardkuilen gebruikten en er runderen hield. Ook vonden we in één van de afvalkuilen een groot fragment van een geslepen natuurstenen bijl. Dieper in de grond lagen boomstronken van een overstroomd elzenbroekbos. Dit oerbos groeide hier in de periode 4200-2850 voor Christus. Door middel van houtskool en hout konden we dat dateren.”

Zeldzame vondst

Zeldzame vindplaatsen uit het Laat- en Midden-Neolithicum zijn in deze regio vrij zeldzaam. Ze zijn moeilijk op te sporen, omdat er maar korte tijd bewoning is geweest. De bewoners lieten daardoor niet veel sporen achter. De boomstronken uit het Midden-Neolithicum zijn door de overstroming met klei zeer goed bewaard gebleven. Naast wortelhout was er ook stamhout geconserveerd. De paalsporen en huisplattegrond waren vermoedelijk de kern van de woonplaats. Dat maakt de vondst zeldzame objecten.  

Het archeologische onderzoek

Omgevingsdienst Rivierenland begeleidde dit zeldzame project namens gemeente West Betuwe. Na veel voorwerk werden in januari 2020 de opgravingen een feit. Daarna werden allerlei specialisten betrokken bij het uitwerken en onderzoeken van de resultaten. Denk aan specialisten op het gebied van vuurstenen, bot- en aardewerk. ADC ArcheoProjecten en T&A Survey legden de resultaten vast voor de geschiedenis.