Op vier plekken rond Swifterbant waar windmolens van Windplanblauw zijn gepland is gezocht naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het zijn locaties waar bommenwerpers in de oorlog mogelijk hun lading hebben gedumpt nadat ze waren beschoten.

"Zodra zo’n vliegtuig beschoten en geraakt werd, moest het zo snel mogelijk terug naar Engeland", vertelt explosievendeskundige Johan Barnhoorn van T&A Survey, terwijl hij één van de vier plekken onderzoekt. "Je zit dan met een heel zware bommenlast. Die moest hij kwijt."

Uit historisch onderzoek bleek dat op de locaties van vijf toekomstige turbines de kans op explosieven in de grond groot was. "Dit gebied waar nu gemeten wordt, lag op één van de aanvliegroutes. En dat blijkt ook wel, want verderop is een vliegtuig neergestort. De boer heeft ook Amerikaanse munitie naar boven gehaald."

Hoe wordt de grond doorzocht?
Tot vier meter onder de grond is er met behulp van sondes gezocht op ijzer, een aanwijzing voor de aanwezigheid van bommen. Meerdere verdachte objecten kwamen uit dat onderzoek naar voren, maar dat waren geen explosieven. "We hebben niks gerelateerd aan de oorlog gevonden", vertelt Barnhoorn. "Het waren eigenlijk allemaal voorwerpen van de boer."