Voordat koning winter genadeloos toesloeg heeft T&A Survey explosieven detectie- en benaderings werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van het Friese windmolenpark Nij Hiddum-Houw, ten oosten van de Afsluitdijk in de provincie Súdwest-Fryslân. Voor dit project heeft T&A Survey afgelopen jaar reeds vele hectares ingemeten. 


Vooronderzoek explosieven
Het gebied rondom de Afsluitdijk is het toneel geweest van oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uit eerder historisch vooronderzoek explosieven uitgevoerd door T&A is gebleken dat de projectlocatie verdacht is op de aanwezigheid van achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten (voorheen Conventionele Explosieven of CE). Voordat er kon worden begonnen met de uitvoering van grondroerende werkzaamheden, moest er daarom eerst een detectieonderzoek plaatsvinden.   

Detectie OO
T&A heeft voor dit project alle detectiewerkzaamheden uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan zijn vorig jaar 66 verdachte objecten (mogelijke explosieven) benaderd, waaronder zich een 25 ponds brisantgranaat uit WOII van Engelse makelij bevond. Deze is onschadelijk gemaakt door de EOD.    

Benadering 14 objecten
Onlangs heeft T&A, naast de detectiewerkzaamheden, ook een deel van de benadering uitgevoerd. Het betrof 14 verdachte objecten waarvan niet kon worden uitgesloten dat het explosieven waren. Het bleek echter om ijzerhoudende objecten te gaan, waaronder een hoefijzer en restanten van een fiets, geen explosieven of oorlog gerelateerde objecten dus. De geplande werkzaamheden voor de aanleg van het windpark kunnen nu regulier worden uitgevoerd.