T&A Survey is momenteel bezig met een groot gecombineerd onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten en WOII archeologische waarden voor de gehele gemeente Súdwest-Fryslân. Deze gemeente is met ruim 900 km2 de grootste gemeente van Nederland.   


Bijzondere aanpak 
Er is voor dit gemeentebrede onderzoek gekozen voor een bijzondere aanpak. Binnen de gemeente zijn bepaalde gebieden namelijk aangemerkt als zogenaamde “hotspots”. Hiermee worden gebieden bedoeld waarvan bekend is dat er in WOII grootschalige oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden, zoals de Afsluitdijk en het IJsselmeer. Ook gebieden waarvan bekend is of vermoed wordt dat er in de komende tien jaar grootschalige grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden, zoals de aanleg van nieuwbouwwijken, krijgen de status “hotspot”.   

Vooronderzoek of quickscan 
Voor de plaatsen die als hotspot zijn aangemerkt, voert T&A een uitgebreid vooronderzoek explosieven uit en wordt ook een Archeologische Verwachtingskaart WOII opgesteld. Voor de overige gebieden, die niet als hotspot zijn aangemerkt, wordt een kostenbesparende Quickscan Ontplofbare Oorlogsresten en een Archeologische Quickscan WOII uitgevoerd.   

Wonsstelling 
De Wonsstelling is, naast de Afsluitdijk en enkele grotere plaatsen, een van de hotspots die uitgebreid onderzocht worden. De Wonsstelling bestond uit een acht kilometer lange, boogvormige verdedigingslijn die liep van Zurich in het noorden naar Makkum. Het doel was de toegang tot de Afsluitdijk te beschermen tegen aanslagen van Duitse afdelingen.   

In de vroege ochtend van 12 mei 1940 begon de Duitse aanval op de Wonsstelling. Aan het eind van de middag was de linie door de Duitse soldaten ingenomen. Daarna begon de Slag om de Afsluitdijk.   

Gecombineerd onderzoek 
De informatie uit het vooronderzoek explosieven kan ook worden gebruikt bij de uitvoering van een archeologisch bureauonderzoek naar WOII erfgoed. Het is daarom verstandig om deze twee onderzoeken gecombineerd uit te voeren, zodat er geen werk dubbel uitgevoerd wordt. Dit levert een besparing op van tijd en kosten. Daarnaast kan de gemeente zo optimaal profiteren van subsidie voor explosieven onderzoek.     

Atlas voor de Leefomgeving 
De gemeente Súdwest-Fryslân gaat aan de slag met het omgevingsprogramma Omgevingskwaliteit. Daarin staat onder meer de integrale atlas voor de leefomgeving centraal, en onderzoek naar wat belangrijk is voor de identiteit van het landschap en de kernen. De resultaten van de onderzoeken worden na afronding door de gemeente hierin opgenomen.