Verwachtingskaart WOII Archeologie voor gemeenten

Sommige gemeenten beschikken over een Archeologische Verwachtings- of Beleidskaart. Deze kaarten zijn vaak meer dan tien jaar oud. Het nut en de noodzaak om ook de Tweede Wereldoorlog in de kaarten op te nemen was toen nog niet duidelijk.   

Archeologisch onderzoek naar resten van WOII vindt nu steeds vaker plaats, veelal in combinatie met explosievenonderzoek. Dit groeiende interesse blijkt ook uit een in maart 2020 verschenen rapport van het SIKB getiteld "De archeologie van modern oorlogserfgoed 2 - Waarderen en selecteren, een inventarisatie en voorstel archeologie".

Als de Archeologische Verwachtingskaart van een gemeente te weinig informatie hierover bevat, kan het zinvol zijn om de kaart aan te vullen met een specifieke WOII laag. T&A biedt gemeenten hiervoor 3 opties.

Optie 1 - Quick Scan WOII archeologie

Een Quick Scan WOII Archeologie is een inventarisatie waarbij WOII objecten, structuren en gebieden als loopgraven, bunkers, slagvelden en bomkraters worden weergegeven op een kaart. Deze Quick Scan kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden door een Quick Scan naar niet-gesprongen explosieven te combineren met de kennis van de IKME (Indicatieve Kaart Militair Erfgoed) website.

Optie 2 - Verwachtingskaart WOII archeologie

Voor het opstellen van een complete Verwachtingskaart WOII Archeologie  raden wij aan eerst een Gemeentebreed Vooronderzoek  Explosieven (CE) uit te voeren. Voor het onderzoek naar WOII archeologie en het Vooronderzoek CE worden veelal dezelfde bronnen gebruikt. Door de twee onderzoeken te combineren, kunnen gemeenten een beroep doen op 70% subsidie voor explosievenonderzoek. Zo bespaart u kosten en komen we sneller tot een compleet en eenduidig eindresultaat. Bij deze optie maakt de betreffende gemeente vervolgens zelf een Beleidskaart WOII Archeologie.

Optie 3 - Beleidskaart WOII archeologie

T&A stelt een Verwachtingskaart WOII Archeologie op en assisteert en adviseert de gemeente vervolgens bij het opstellen van een Beleidskaart WOII Archeologie. Per locatie geven wij een advies ten aanzien van het archeologisch beleid. Doordat de gemeente beschikt over meer kennis betreffende WOII gebeurtenissen en archeologie, kunnen er betere keuzes gemaakt worden over waar verder archeologisch onderzoek naar WOII moet plaatsvinden. Op projectbasis blijft een diepere studie soms nodig.