Sinds eind december 2020 is de gemeente klaar met het opsporen en verwijderen van materialen in het Goffertpark. De archeologen brengen alle vondsten nu in kaart. De gemeente toont de gevonden voorwerpen tijdens een mini-expositie in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

In totaal hebben archeologen 3650 objecten geborgen. Verreweg het meeste materiaal bestaat uit metalen voorwerpen. Zo zijn er veel munitiekisten gevonden. De meeste kisten zijn voor Duitse granaten en voor granaten voor Brits luchtafweergeschut. De meeste kisten waren leeg. De munitie die wel gevonden werd is inmiddels al onschadelijk gemaakt of vernietigd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Ook werden metalen jerrycans, rantsoenblikken en een deur van een Amerikaanse officierswagen gevonden. 

Dagelijks leven 
Er werden ook voorwerpen gevonden die het dagelijks leven ter plekke beschrijven. Zo vonden archeologen onderdelen van een Duitse radio, persoonlijke spullen zoals talismannen, waaronder een Engels kettinkje van St. Christoffel, munten, tandenborstels, bier- en wijnflessen en Engelse Dry Gin. Er werden zelfs een paar fragmenten van Engelse kranten gevonden. Ze zijn half verbrand, maar op een stuk is duidelijk een kop te zien waar het woord Sovjet in staat. Waarschijnlijk gaat het om een nieuwsbericht over de ontwikkelingen aan het oostfront tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Materialen van vóór de Tweede Wereldoorlog
Uit de tijd voor de Tweede Wereldoorlog werden weinig vondsten gedaan. Er zijn enkele kleipijpen en fragmentjes aardewerk uit de 18e of 19e eeuw gevonden en er werd een vondst aangetroffen uit de Romeinse tijd, namelijk een munt. Deze komt vermoedelijk uit de tijd van Keizer Hadrianus (117-138 na Christus).

Mini-expositie in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
De gemeente organiseert een mini-expositie in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Daar worden de mooiste vondsten tentoongesteld en de verhalen achter de voorwerpen beschreven, onder andere aan de hand van een mini-documentaire die daar afgespeeld wordt. In verband met de coronamaatregelen is nog niet bekend vanaf welke datum publiek de expositie kan bezoeken. De gemeente hoopt de mini-expositie nog in het voorjaar te organiseren. Zodra de datum bekend is wordt deze bekendgemaakt via de websites van de gemeente Nijmegen en Nieuws uit Nijmegen.