Geothermieproject Trias Westland

Trias Westland is een een samenwerkingsverband tussen Flora Holland, HVC, Westland Infra en de Gemeente Westland. De Trias Westland boring is de eerste in Nederland naar het Trias zandsteen op vier kilometer diepte. Een geologische studie van T&A Survey heeft uitgewezen dat de Trias-laag potentieel genoeg warmte bevat om circa 80% van het Westland van warmte te voorzien. De temperatuur van het water in deze meer dan 200 miljoen jaar oude laag is ongeveer 130-150 °C.  

Geothermisch combi-systeem

T&A Survey heeft voor dit  project een  uniek geothermisch combi-systeem ontworpen, waarbij in eerste instantie werd er geboord naar de Onder Krijtzanden en daarna pas naar de diepere Trias zandsteenlagen. De diepe boring wordt uitgevoerd om vast te stellen of de Trias-laag in staat is om voldoende aardwarmte te leveren voor een brede verduurzaming van de Westlandse glastuinbouw. Afhankelijk van de geschiktheid van de Onder Krijt en Trias reservoirs zou er een geothermisch systeem in één van die reservoirs aangelegd worden.

Van Trias naar Onder Krijt

De Trias-zanden op 4 kilometer diepte bleken niet geschikt voor rendabele warmtewinning. De Triaslaag was niet doorlatend genoeg om water naar boven te kunnen pompen. Bovendien werd er gas aangetroffen, wat een productietest complex maakt. In februari 2018 is daarom besloten een geothermieproject te realiseren in de Onder Krijtlaag op ca. 2,7 kilometer diepte. De Onder Krijtlaag - meer specifiek het Delftzandsteen - bleek juist zeer geschikt om water rond te pompen.

Uitstekend reservoir

In mei 2018 vond de productietest plaats van de tweede put (productieput) van het Trias Westland-doublet. Deze bevestigde  dat er een uitstekend reservoir was aangetroffen. Met 87 graden en een optimale doorstroming heeft Trias Westland een ideale put om warmte te winnen. Op basis hiervan kon een warmtenet aangelegd worden met een capaciteit van 17 tot 21 MWth. Concreet betekent dit dat op deze bron minimaal 26 glastuinbouwbedrijven kunnen worden aangesloten.

Trias Westland 2

Op 2 september 2019 is bekend gemaakt dat Trias Westland start met een tweede aardwarmtebron. Met het rondkrijgen van de financiering voor dit doublet en de uitbreiding van het warmtenet, zijn de eerste contracten met de boorder, aannemers en leveranciers getekend. De aan Trias Westland verbonden glastuinbouwbedrijven die geen gebruik konden maken van de warmte van het eerste doublet, krijgen door deze ontwikkeling nu ook toegang tot duurzame warmte. De werkzaamheden ter voorbereiding van de realisatie van het tweede aardwarmtedoublet aan de Lange Broekweg in Naaldwijk, starten in het eerste kwartaal van 2020. De aanleg van het warmtenet gaat direct van start. 


Meer informatie: www.triaswestland.nl