T&A heeft een waterbodemonderzoek voor de Provincie Groningen en de samenwerkende partners binnen het programma ED2050 uitgevoerd in natuurgebied de Breebaartpolder. Voor het inmeten van de Breebaart heeft ons R&D team geheel binnenshuis een zelfstandig varend, op afstand bestuurbaar survey vaartuig ontwikkeld, waarmee oppervlaktes van meerdere hectaren in ondiep water ingemeten kunnen worden. 

Onderzoek in ondiep water

Het vaartuig heeft inclusief motoren een diepgang van minder dan 25 cm, waardoor het al inzetbaar is bij waterdieptes vanaf 30 cm. Gewone survey vaartuigen kunnen in een gebied als de Breebaart niet ingezet worden vanwege de zeer geringe waterdiepte. Voor de “catamadrone” is dit echter geen probleem!  

Afgelegen gebieden

Een ander voordeel van het nieuwe vaartuig is dat het demontabel is en aan de waterkant opgebouwd kan worden. Zo zijn alle wateren bereikbaar, zelfs locaties waar je met een auto en trailer niet kunt komen. 

Goede meetdata

De “Catamadrone” is zo ontwikkeld dat er door de aandrijving en besturing geen verstoring in de meetdata optreedt. De metingen met meersonde gradiometer zijn uitstekend verlopen met kwalitatief goede meetdata als resultaat.