Jaarlijks worden aan het eind van de winter faunatellingen uitgevoerd in verschillende natuurgebieden. Deze tellingen werden altijd visueel, vanuit auto’s uitgevoerd. Uit ervaring bleek echter dat de cijfers circa 30% afweken van de realiteit. Onderzoek naar mogelijkheden om de nauwkeurigheid van deze cijfers te verhogen met behulp van drone onderzoek met Infra Rood (IR) thermografie blijkt veelbelovend.  

Data analyse
Infrarood (IR) thermografie is een contactloze meetmethode waarbij de oppervlakte temperatuur van een lichaam of voorwerp wordt gemeten. Voor dit onderzoek heeft T&A ruim 5.500 thermografische infrarood foto’s van het gebied gemaakt. Voor de data analyse, het verwerken van ruim 5.500 foto’s, heeft T&A zelf software ontwikkeld. Met behulp van deze software kunnen de gedetecteerde objecten automatisch geteld worden.  

Periodieke faunatellingen
Door de faunatellingen met IR thermografie periodiek uit te voeren met hetzelfde vluchtplan en dezelfde onderzoeksmethode, kunnen de onderzoeksresultaten over de tijd met elkaar vergeleken worden. Zo kan een periodieke beoordeling gemaakt worden van de populaties in het onderzoeksgebied.  

Voordelen drone onderzoek
T&A zet drones in combinatie met hoge resolutie sensoren in voor inspectie, monitoring en onderzoek van boven- en ondergrondse objecten. Een groot voordeel van onderzoek met drones is dat je vanuit de lucht een beter overzicht hebt. Met een drone kan van geringe hoogte een zeer scherp beeld verkregen worden voor actieve monitoring en inspectie. Een ander voordeel is dat vanaf de grond moeilijk bereikbare locaties voor drones wel toegankelijk zijn en dat drone onderzoek vele malen sneller uitgevoerd kan worden dan onderzoek vanaf het maaiveld, waardoor ook de kosten van het onderzoek lager zijn.