Drone diensten

T&A Survey Drone Services gebruikt unmanned aircraft systems  (UAS) ofwel drones om data over de omgeving te verzamelen, processen en interpreteren. Wij bieden een groot scala aan specialistische drone diensten aan door onze kennis en ervaring in het gebruik van verschillende geofysische onderzoekstechnieken te combineren met de nieuwste technologie op het gebied van drones.

Onze drones kunnen ingezet worden voor het inspecteren van installaties en objecten die op andere manieren niet of moeilijk te bereiken zijn, zoals bijvoorbeeld windmolenparken (on- en offshore), gebouwen, kunstwerken (bruggen, viaducten) schoorstenen, hoogspanningsmasten en -leidingen.

Voordelen:    
 • De luchtfoto’s zijn nauwkeuriger en hebben een hogere resolutie doordat ze van dichtbij worden genomen.         
 • De inzet van een drone is tot vier keer goedkoper dan traditionele (bemande) luchtfotografie.
 • Inspectie met drones is stukken  veiliger dan het uitvoeren van bemande inspecties.
 • Warmtelekken die schade aan de isolatie van elektriciteitsspoelen aangeven kunnen worden opgespoord.
 • Tijdens drone inspecties hoeven de te inspecteren installaties niet stilgelegd te worden.
 • Ook onder het wolkendek kan gevlogen worden.


Technieken

Steeds vaker zorgen drones voor nieuwe inzichten tijdens archeologische opgravingen. Met name bij archeologische onderzoeken en ontgravingen over grote gebieden met veel ondergrondse artefacten, zoals oude fundamenten, kunnen drones een grote kwaliteit- en tijdwinst opleveren. Hierdoor kunnen de opgravingen meer gericht worden uitgevoerd.

Naast het fotografisch vastleggen van opgravingen in 3D, kan ook worden gedacht aan het inzetten van drones bij het in kaart brengen van (micro)reliëf in het landschap en het  zichtbaar maken van archeologische artefacten.

Voordelen:
 • Met archeologisch onderzoek vanuit de lucht zijn boven- en ondergrondse structuren zichtbaar die je vanaf de grond niet ziet, omdat je het overzicht mist.
 • De kosten van het gebruik van een drone zijn aanzienlijk lager dan die van bemande vluchten, waardoor de inzet ervan laagdrempeliger wordt.
 • Snel inzicht in de mogelijke aanwezigheid van ondergrondse artefacten zodat gericht ontgraven mogelijk wordt met de bijbehorende kosten- en tijdbesparingen.

Technieken:
* In testfase
Steeds vaker laten hoge waterstanden en overstromingen zien hoe belangrijk het is om de conditie van onze dijken goed te monitoren. Met behulp van geofysisch onderzoek kunnen deformaties en zwakke plekken in de dijk op een snelle en efficiënte manier opgespoord worden. Dit kan vanaf het maaiveld maar ook vanuit de lucht met behulp van een drone.

Drone IR Thermografie
T&A Survey Drone Services voert dijkinspecties met een drone uitgerust met een Infrarood (IR) thermografie camera. De IR thermografie camera levert een thermogram, een visuele weergave van de heersende temperaturen op het meetobject waarbij verschillende kleuren verschillende temperaturen aangeven. Zwakke plekken in dijken zijn vaak voor het oog nog niet zichtbaar, maar op thermografiebeelden goed te herkennen. Het is daarom belangrijk om over de GPS coördinaten van iedere opname te beschikken, zodat de zwakke plekken nauwkeurig gelokaliseerd en indien nodig versterkt kunnen worden.

Drone LiDAR
Met een LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) sensor bevestigd onder een drone kan T&A Survey Drone Services de geometrie van dijklichamen tot in detail vastleggen. De LiDAR sensor meet met een laserpuls de afstand tot punten in de omgeving. Dit resulteert in een puntenwolk van miljoenen punten, elk met een positie (x, y, z) en een reflectiewaarde. Het eindresultaat is een zeer nauwkeurig 3D beeld van het oppervlak van de dijk.

Drone fotogrammetrie
Fotogrammetrie is het maken van kaarten aan de hand van digitale luchtfoto’s die met een speciale hoge resolutie fotocamera worden gemaakt. Door deze lichtgewicht fotocamera aan een drone te bevestigen, worden hoge resolutie digitale 3D luchtfoto’s gegenereerd die vervolgens met speciale software worden geprocessed en bewerkt.In samenwerking met T&A Survey’s technieken voor waterbodemonderzoek is T&A Drone Services ook in staat om 3D digitale hoogte- en terreinmodellen en orthofoto mozaïeken (onderleggerbeelden) te maken van onderzoeksgebieden die zich uitstrekken onder de waterspiegel.

De delen van het onderzoekgebied die boven de waterspiegel uit steken worden  door drones in kaart gebracht. Het onderzoek van de onder water gelegen delen van het onderzoeksgebied wordt vanaf een schip uitgevoerd met onderzoeksapparatuur als een meersonde gradiometer, side scan sonar, echolood en/of multibeam. Onderzoek van de waterbodem met deze apparatuur kan ook uitgevoerd worden met een ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) en/of AUV (Autonomous Underwater Vehicle). De ROV is bijvoorbeeld uitgerust met een multi-sensor rek van 8 tot 12 gradiometer sondes en beschikt over een shortrange sonar en camera.

Door de onderzoeksresultaten met elkaar te combineren ontstaat er een compleet digitaal terreinmodel van land- en waterbodem van bijvoorbeeld golfbrekers, pieren, uiterwaarden, delta’s, haven- of kustgebieden.

Voordelen:
 • Alle beelden van onder en boven de waterspiegel verwerkt tot één orthofoto mozaïek.
 • Projecten kunnen sneller uitgevoerd worden dan met gebruik van traditionele middelen.
 • Drones kunnen lager en langzamer vliegen dan bemande vliegtuigen, aangezien de piloot zich veilig op de grond bevindt.

Technieken:


Unmanned aerial systems (UAS) of drones lenen zich bij uitstek voor de detectie van  explosieven in grote en moeilijk toegankelijke gebieden. Explosievendetectie met behulp van drones wordt uitgevoerd met een drone magnetometer systeem*. De digitale fluxgate magnetometer die voor het onderzoek wordt gebruikt is een drie componenten, hoge precisie, low noise vector magnetometer.  Met behulp van een laser sensor wordt de drone tijdens de vlucht op een constante (1-3 meter) hoogte boven het maaiveld gehouden om nauwkeurige metingen met een hoge resolutie mogelijk te maken. Alle vluchtgegevens (vliegsnelheid, vlieghoogte, plaatsbepaling) worden ook opgeslagen en zijn volledig reproduceerbaar om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen garanderen.

Explosieven opsporing kan uitgevoerd worden met zowel een multirotor als een fixed wing drone. Voor de onderzoeken waarbij op een lage hoogte gevlogen dient te worden om de benodigde nauwkeurigheid en resolutie te bewerkstelligen, wordt atijd met een multirotor drone gevlogen. Het gewicht van de multirotor drone inclusief magnetometer sensor bedraagt minder dan 4,5 kg.

Voordelen
Voordelen van drone detectie boven het uitvoeren van explosievendetectie op het maaiveld:
 • Moeilijk toegankelijke locaties zoals drassige en explosieven verdachte (bijvoorbeeld door landmijnen of bermbommen) terreinen of terreinen met een ernstige bodemverontreiniging worden toegankelijk voor explosievenopsporing.      
 • Hogere productiviteit, vooral in open terreinen.
 • Minder last van obstakels, hier wordt langs of overheen gevlogen.     
 • Hoge data dichtheid.    
 • Lagere kosten door inzet minder personeel en materieel.

Technieken
* Bevindt zich momenteel in testfase

Het gebruik van drones is een belangrijke innovatie voor vegetatieonderzoek. Door een multispectrale of hyperspectrale NIR (near infrared) camera onder een drone te hangen, wordt het mogelijk om de gezondheid van gewassen in kaart te brengen. Door het verkregen beeld te manipuleren, kunnen wij de zwakke plekken of beginnende ziektes zoals bij voorbeeld schimmels in de vegetatie bepalen. Met behulp van de juiste sensoren kunnen factoren als bodemkwaliteit, -samenstelling en vochtgehalte snel en eenvoudig in kaart gebracht worden. Ook de verandering van de gezondheid van de gewassen over een bepaalde periode kan gemonitord worden.

Landbouwkundigen gebruiken deze technologie steeds meer voor het monitoren van gewassen. Hierdoor kunnen aanzienlijke besparingen op de spuitkosten worden  bereikt doordat gerichter en minder vaak gespoten hoeft te worden. Dit heeft daarnaast ook aanzienlijke milieu voordelen doordat er minder bestrijdingsmiddelen in het milieu (grond en grondwater) terecht komen.

Voordelen:
 • In tegenstelling tot satellietbeelden kunnen drones kleinere gebieden tegen geringe kosten gedetailleerd in kaart brengen.  
 • Het gebruik van drones maakt deze techniek laagdrempeliger doordat het beduidend minder kostbaar is dan de inzet van een bemand vliegtuig of helikopter.
 • Minder belasting van het milieu met bestrijdingsmiddelen.

Technieken:


Door de inzet van de drones van T&A Drone Services kan het milieu worden gemonitord op erosie, landdegradatie en de aantasting door invasieve gewassen. Vervuiling en milieurampen kunnen worden gemonitord zodat er een passend plan van aanpak kan worden opgesteld en uitgevoerd.

Voordelen:
 • Verzamelen van hoge resolutie data voor milieukundig onderzoek en monitoring op een tijd- en kostenbesparende manier.
 • Doordat drones veilig laag kunnen vliegen, flexibel en wendbaar zijn wordt het mogelijk inspecties uit te voeren die anders moeilijk uitvoerbaar of gevaarlijk zouden zijn.
 • Met drone inspectie kan een groter gebied worden gedekt dan met conventionele methodes.
 • De hoge resolutie beelden die door de drone worden uitgezonden kunnen in realtime of vlak na de vlucht worden bekeken. Indien noodzakelijk kunnen nadere inspecties dus direct plaatsvinden.
 • Omdat de vluchtschema's gebaseerd zijn op GPS posities, kunnen ze met regelmaat worden herhaald om zo goede vergelijkingen en analyses door te kunnen voeren.

Technieken: * In testfase


Projecten: