Zo’n 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vormen Conventionele Explosieven (CE) nog steeds een risico tijdens graaf- en baggerwerkzaamheden. Om tijdig maatregelen te kunnen nemen willen steeds meer gemeentes, waterschappen en provincies inzicht krijgen in de risico’s op explosieven binnen hun beheergebied. Een volledig Vooronderzoek CE, waarbij het gehele beheergebied in één keer onderzocht wordt of het verdacht is op explosieven, is vaak geen reële optie. T&A houdt daarom rekening met de wensen en werkwijze van de opdrachtgever. Zo kunnen individuele aanpassingen snel gerealiseerd worden. Kwaliteit op maat gemaakt voor uw wensen en inzichten!  


Beperkt aantal locaties
Een voorbeeld van maatwerk is dat T&A het Vooronderzoek CE uitvoert voor een beperkt aantal locaties binnen een beheergebied. Aanleidingen hiervoor kunnen zijn dat deze locaties de komende 10 jaar op de nominatie staan om bebouwd te worden of dat er infrastructurele aanpassingen gepland zijn. Het kan ook gaan om gebieden waarvan al bekend is dat er oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden en waarvan men wil weten waar er precies sprake is van een verhoogd risico op explosieven. 

Quick scan
Een andere optie is het uitvoeren van een Quick Scan. Deze maakt voor aanzienlijke lagere kosten inzichtelijk waar in het beheergebied nader onderzoek noodzakelijk is. Aan de hand van geselecteerde bronnen maakt T&A een overzicht van de oorlogsgebeurtenissen. Het resultaat is en overzichtskaart van het beheergebied met lage risico- en aandachtsgebieden. Voor de lage risicogebieden is nader onderzoek niet strikt noodzakelijk. Als er echter werkzaamheden in een aandachtsgebied gepland worden, moet er nader onderzoek of verdere afbakening plaatsvinden.  

Per project
Ook voor instanties die graag per project en volgens de meest recente richtlijnen werken, is het mogelijk om alle vooronderzoeken tegen een gunstige prijs door T&A uit te laten voeren. Zo ontstaat er in de loop van de tijd een steeds uitgebreidere database van oorlogshandelingen in het beheergebied, zonder dat verworven kennis en belangrijke analyses verloren door gefragmenteerde opdrachtverlening. Ook kan T&A kan wijzigingen in richtlijnen en regelgeving eenvoudig verwerken in door bestaande onderzoeken te updaten.

Meer informatie