Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkomen van schade aan kaden en oevers. Naast waterveiligheid zijn de kosten van bestrijding jaarlijks circa 30 miljoen Euro. Door middel van onderzoek met drones uitgerust met (warmte)beeld camera’s kunnen de sporen van ratten en de potentieel veroorzaakte schade aan landschap en waterkeringen in beeld worden gebracht.  

Schade waterkeringen
In de veldproef is een verband aangetoond tussen het aantal schades aan waterkeringen en taluds en een index van de aanwezige aantallen muskusratten.  De holen van muskusratten langs de oevers kunnen grootschalig zijn en relatief ondiep. Hierdoor zijn variaties in het maaiveld zichtbaar als verzakkingen, andere begroeiing of verschil in groeistadia. Muskusrattten verrraden zich door de volgende sporen:

  • Verzakkingen en afkalvende oevers: muskusratten graven grote holen in oevers en veroorzaken daarmee verzakkingen of instabiele oevers.
  • Zwembanen en zwemgeulen: in sloten vol kroos of waterplanten zie je zwembanen of zwemgeulen in ondiep water.
  • Glijsporen: muskusratten laten zich op hun buik het water inglijden, daardoor ontstaan ingesleten glijsporen.
  • Hol: de ingang van een hol bevindt zich onder water. Wanneer er ijs op het water ligt, verraadt een luchtbellenspoor de ingang van het hol.
  • Hut: in de winter maken muskusratten hutten van rietachtig materiaal variërend van 50 cm tot ruim een meter hoog.

Drone technieken
T&A Survey Drone Services voert dijkinspecties uit met een drone uitgerust met een Infrarood (IR) thermografie camera en een hoge resolutie fotocamera. De IR thermografie camera levert een visuele weergave van de heersende temperaturen op het meetobject waarbij verschillende kleuren verschillende temperaturen aangeven. Zwakke plekken in dijken veroorzaakt door muskusratten zijn op thermografiebeelden daarom goed te herkennen. Overige sporen die duiden op aanwezigheid van ratten kunnen in beeld worden in beeld gebracht met hoge resolutie 3D luchtfoto’s, waarmee door middel van fotogrammetrie kaarten van het gebied worden gemaakt.