Op vrijdag 28 juni heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in Pannerden een 250 kilo zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. De bom was gevonden tijdens een explosievenonderzoek van T&A Survey en had een werkend ontstekingsmechanisme. Hij moest daarom eerst ter plekke onschadelijk worden gemaakt. Vervolgens is het explosief naar Pannerden gebracht om gesprongen te worden.  


T&A Survey is al geruime tijd bezig met een explosievenonderzoek in Zevenaar. Naast enkele stuks geschutmunitie zijn tot nu toe drie vliegtuigbommen aangetroffen. De eerste, een Engelse 500 ponder, is in mei tot ontploffing gebracht. Op 13 juni is de tweede, een Duitse bom van 250 kg, geruimd door de EOD. Dit betrof een bijzondere vondst omdat de bom rechtop in beton gegoten werd aangetroffen. Uit de identificatie, uitgevoerd in samenwerking met de EOD, bleek dat het een gevalstrikte vliegtuigbom betrof. Na het verwijderen van het betonnen omhulsel kon de bom veilig worden vervoerd naar de vernietigingslocatie in Pannerden.        

Op vrijdag 28 juni is de derde, een 500 lbs Engelse bom, door de EOD gedemonteerd en afgevoerd naar de vernietigingslocatie in Pannerden. Om de demontage mogelijk te kunnen maken heeft T&A in samenwerking met Strukton een zogenaamde terpconstructie gebouwd. Uit veiligheidsoverwegingen houdt de EOD bij demontage altijd rekening met een mogelijke ongecontroleerde explosie. De terpconstructie is ontworpen om zo veel mogelijk (neven)schade te beperken.  

De bom die gedemonteerd moest worden lag op circa 11 meter van het spoor. Ook lag er veel risicovolle ondergrondse infrastructuur in de omgeving. Door de complexe ligging van de bom vergden de bouw van de terp en de organisatie eromheen nauw overleg met ProRail, de Gemeente en de EOD. Tijdens de demontage moest het treinverkeer tijdelijk stil gelegd worden en moesten in een straal van 175 meter alle bewoners hun huizen verlaten.