Op de locatie van voormalig "schijnvliegveld" Rijsenhout uit WOII zijn al 43 vliegtuigbommen gevonden. Om de bommen veilig te kunnen benaderen en ruimen moet bekend zijn welk ontstekingsmechanisme erop zit. Bij de laatste twee Duitse bommen (1.000 en 1.200 kg) zijn de ontstekers geïdentificeerd met een speciaal hiervoor door T&A en de EOD ontwikkelde "identifier".